top of page

Πολιτική Ασφάλειας

Σεβόμαστε τη σημασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμευόμαστε να τα επεξεργαστούμε σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (GDPR). Στη συνέχεια του παρόντος εκθέτουμε τις αρχές, βάσει των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παρέχονται από εσάς μέσω του παρόντος ιστοχώρου και κατά περίπτωση συλλέγονται από εμάς, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Θα σας παρακαλούσαμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα ενημέρωση.

Ο Ιστοχώρος μας www.frinitango.com και www.frinidimitris.com  (εφεξής «Ιστοχώρος») απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Ακολουθώντας συνδέσμους που παρέχονται στον Ιστοχώρο μας, ενδέχεται να μεταβείτε σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίες επισημαίνουμε ότι διέπονται από διαφορετικούς όρους χρήσης και διαφορετική πολιτική απορρήτου ως προς τη διαχείριση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οπότε δεν αναλαμβάνoυμε καμία ευθύνη.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων του παρόντος Ιστοχώρου, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «GDPR»), ο οποίος έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων κατά τον νόμο ειναι ο Κοτζαμπασάκης Δημήτριος

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνείτε ως ακολούθως:

Είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): frinitango@gmail.com

Είτε με αλληλογραφία, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Nτουλιανα Αποκορώνου Χανιά Κρητης 73008

 1. Πληροφορίες και Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να συλλέξουμε και σκοπός της συλλογής τους:

Πληροφορίες σχετικά με εσάς συλλέγονται:


 

 • Κατά την χρήση της φόρμας επικοινωνίαςμε στόχο να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας και να σας παράσχουμε την κατάλληλη απάντηση.

 •  

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς ή άλλες διαδραστικές ενέργειες στον Ιστοχώρο μας.

 • Εάν επιλέξετε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για προωθητικές ενέργειες μέσω του Ιστοχώρου μας.

 1. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να συλλέγονται:

Ανάλογα με τον σκοπό της επίσκεψής σας στον Ιστοχώρο μας, μπορεί να σας ζητηθούν βασικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, κ.λπ. 

Δεσμευόμαστε:

 • να επεξεργάζεται το είδος και τον όγκο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιορισμένα, στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαία για τη συγκεκριμένη διαδικασία επεξεργασίας.

 • να διασφαλίζει ότι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

 • να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για όσο διάστημα αυτά παραμένουν στην διάθεσή της.

 • να μην επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που σας γνωστοποιούνται κατά την πρώτη σύνδεσή σας με τον Ιστοχώρο μας.

 • να μην αποκαλύπτει τα δεδομένα σας προς τρίτο, παρά μόνον εάν έχει προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότησή σας ή εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχετε το δικαίωμα να ελέγχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και υποβάλλονται από την Εταιρεία μας σε επεξεργασία. Έχετε επίσης το δικαίωμα τροποποίησης, περιορισμού, διαβίβασης ή διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν, επικοινωνώντας μαζί μας, με τους ως άνω τρόπους επικοινωνίας.

 1. Χρόνος διατήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν εξαρτάται από το σκοπό της συλλογής τους, ως ακολούθως:

 • Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που δίδετε στην ενότητα σχολίων/επικοινωνίας θα τηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την αποστολή του σχολίου σας προς την Εταιρεία μας ή από την απάντησή μας προς εσάς.

 • Τα άλλα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε για να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς ή άλλες διαδραστικές ενέργειες στον Iστοχώρο μας διαγράφονται μόλις ολοκληρωθεί η αντίστοιχη ενέργεια.

 

 1. Ασφάλεια Δεδομένων:

Δεδομένου ότι η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής, η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και ο Ιστοχώρος μας φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας - Κρυπτογράφηση.

 • Κρυπτογράφηση

Στον ιστοτοπο υπάρχει κρυπτογράφηση SSL . Μπορείτε να βεβαιωθείτε αν στα δεξιά της μπάρας υπάρχει ένα λουκέτο. Πατώντας στο λουκέτο θα δείτε πληροφορίες για την εγκυρότητα και προέλευση του SSL πιστοποιητικου ασφαλείας. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας έως ότου αυτή φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κάθε φορά που συνδέεστε με τον ιστότοπο, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα της Εταιρείας κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bits. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας πρώτα τις κρυπτογραφεί με χρήση κλειδιού και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα του Ιστοχώρου μας πρώτα αποκρυπτογραφεί τις πληροφορίες που λαμβάνει, με το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία), και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται.

 

 1. Cookies

Στον Ιστοχώρο μας γίνεται χρήση Cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στον Ιστοχώρο μας να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να αναγνωρίζει τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνει την πρόσβασή τους στον Ιστοχώρο μας και να βελτιώνει το περιεχόμενο του Ιστοχώρου μας.

Τα μη προσωπικά στοιχεία που συλλέγει, περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα και αυτό του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP), το domain, τον αριθμό, την ώρα και την ημερομηνία προηγούμενων επισκέψεων, την έναρξη και τη λήξη της επίσκεψης, τις επιλογές του χρήστη ανά επίσκεψη.


 

Τα Cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες του χρήστη και δεν οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Επίσης, μέσω των Cookies, δεν αποκτάται πρόσβαση στα αρχεία του υπολογιστή του επισκέπτη. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Οι ανάγκες και οι σκοποί της ιστοσελίδας δεν απαιτούν να αποθηκεύουμε ούτε επεξεργαζόμαστε τα συγκεκριμένα Cookies


 


 

 1. Υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων:

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας, ο οποίος θα εξετάσει την υπόθεσή σας. Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας ή πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr ή σε οποιαδήποτε άλλη συναρμόδια αρχή βάσει του ΓΚΠΔ.

 1. Τροποποιήσεις στην Πολιτική Ασφαλείας

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης κατά καιρούς την παρούσα Δήλωση Πολιτικής Ασφαλείας. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις θα αναρτώνται στη παρούσα θέση του Ιστοχώρου μας.

bottom of page